PZT
Polski Związek Tenisowy
program
Prywatnej Opieki Medycznej

witaj!

Supra Brokers S.A. - największy broker ubezpieczeniowy sektora medycznego w Polsce - proponuje prywatną opiekę medyczną dla wszystkich Członków PZT oraz ich Rodzin.
Oferta PZU Życie została wybrana po przeprowadzeniu konkursu wśród dostawców usług medycznych.

nasza oferta

Specjalnie opracowany Program Opieki Medycznej umożliwia wybór jednego z czterech zakresów ubezpieczenia – Standard, Komfort, Komfort Plus oraz Optimum w trzech pakietach – indywidualnym, partnerskim oraz rodzinnym.

Rozwin

Cena wariantów ubezpieczenia Opieka Medyczna PZU Życie

pakiet zakres
STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
indywidualny – członek PZT 26,30 51,90 80,60 123,10
partnerski – członek PZT + małżonek/partner życiowy lub dziecko 52,40 103,60 161,00 246,00
rodzinny – członek PZT + małżonek/partner życiowy + dzieci 78,40 155,20 241,30 368,80

Porównanie zakresów ubezpieczenia Opieka Medyczna PZU Życie

ŚWIADCZENIA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
wizyty u lekarzy bezpłatne, bez limitu 16 specjalizacji 25 specjalizacji 30 specjalizacji 35 specjalizacji
bezpłatne, 4 wizyty w roku - - psychiatra psychiatra, psycholog
badania diagnostyczne bezpłatne, bez limitu 22 rodzaje 173 rodzaje 309 rodzajów 378 rodzajów
badania diagnostyczne ze zniżką 15%, bez limitu 118 rodzajów 118 rodzajów - -
zabiegi ambulatoryjne bezpłatne, bez limitu 29 zabiegów 29 zabiegów 29 zabiegów 29 zabiegów
wizyty domowe bezpłatne - 2 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie
szczepienia ochronne bezpłatne - grypa sezonowa, tężec grypa sezonowa, tężec grypa sezonowa, tężec, WZW typu A i B
rehabilitacja ambulatoryjna bezpłatna - - - 30 zabiegów rocznie
przegląd stomatologiczny bezpłatny raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku
stomatologia zachowawcza bez limitu 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki

Zakres ubezpieczenia

Szczegółowy zakres poszczególnych Pakietów, zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostyki zawierają poniższe załączniki Zakres Świadczeń Zdrowotnych.

Na wizytę u lekarza można umówić się za pośrednictwem:

  • całodobowej infolinii PZU Zdrowie pod numerem 801 405 905 lub 22 505 15 48
  • portalu mojePZU (www.moje.pzu.pl), za pomocą którego możesz samodzielnie umawiać i odwoływać wizyty,
  • na wizytę w placówce współpracującej z PZU można umówić się telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej placówki – wykaz placówek w załączeniu.
Umówioną wizytę można odwołać:

Odwołanie wizyty w placówce współpracującej z PZU można dokonać telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej placówki.

Ważne informacje

Program ubezpieczenia zostanie uruchomiony jeżeli do programu przystąpi minimum 151 członków PZT.

Płatność składki za wybrany pakiet następują poprzez comiesięczne przelewy, do 30 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, na wskazany nr rachunku bankowego.

PZU Życie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku leczenia wad wrodzonych, niepłodności oraz uzależnień.

Zmiana przez Ubezpieczającego pakietu indywidualnego na partnerski lub rodzinny, a także z partnerskiego na rodzinny może nastąpić w dowolnym momencie obowiązywania umowy pod warunkiem przekazania informacji o chęci zmiany wraz z deklaracją i opłaceniu nowej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany pakietu.

Zmiana przez Ubezpieczającego pakietu z partnerskiego lub rodzinnego na indywidualny lub rodzinnego na partnerski może nastąpić wyłącznie w rocznicę zawarcia polisy.

Ubezpieczony lub Współubezpieczony ma prawo bez podawania przyczyny w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, ale ponowne przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie w rocznicę polisy lub po tej dacie.

Co należy zrobić
aby przystąpić do ubezpieczenia?

  1. Wypełnić deklarację przystąpienia w formie elektronicznej.
  2. Na podstawie informacji z deklaracji zostanie wygenerowane dla Państwa oświadczenie o wybranym pakiecie/deklaracja pdf, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty comiesięcznych składek.
  3. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 30 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia np. do 30 grudnia za miesiąc styczeń.
  4. Otrzymaną na adres email deklarację w formacie pdf, należy podpisać i odesłać na adres:

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa


tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
fax. + 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@pga.pl

Przystąpienie do programu

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia.
Otrzymasz kod sms za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza.

Do kogo adresowana jest oferta?

  • Do ubezpieczenia mogą przystąpić jako Ubezpieczony członkowie PZT oraz jako Współubezpieczeni ich małżonkowie / partnerzy życiowi, którzy nie ukończyli 67 lat, oraz dzieci, które nie ukończyły 18 lat lub - jeżeli uczą się - 25 lat.
  • W dniu podpisywania deklaracji Ubezpieczony i Współubezpieczony nie może przebywać w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznany za niezdolnego do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nieprzekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu, podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nieuregulowania składki zaległej w kolejnym miesiącu, Ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje w liście wysłanym na adres domowy, że osoba, która nie ureguluje zaległej składki w wyznaczonym terminie, przestanie być ubezpieczona w ramach programu.

Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
Z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[52.207366048313915,20.933824989790875]